Huutokauppasäännöt

1 § Huutokauppasäännöt

Näiden sääntöjen noudattamisesta vastaa yhdistyksen hallitus. Hallitus voi halutessaan nimetä erillisen huutokauppatoimikunnan, joka ottaa vastuun huutokaupan järjestelyistä ja huutokauppasääntöjen noudattamisesta.

2 § Huutokaupassa myytävät artikkelit

Huutokaupassa saa tarjota myytäväksi akvaarioharrastukseen liittyviä artikkeleja kuten kaloja, kasveja, akvaariotarvikkeita, kirjallisuutta ja kalanruokia. Artikkeleja saavat tuoda myyntiin vain Suomessa toimivien rekisteröityjen akvaarioyhdistysten jäsenet, ostaa saavat kaikki paikallaolijat. Yrityksille ja muille yhteisöille voidaan tarjota erillinen myyntipöytä korvausta vastaan. Yritykset ja yksityiset elinkeinonharjoittajat eivät voi myydä tuotteitaan huutokaupassa eikä marketissa. Huutokaupan järjestäjällä on harkintansa mukainen oikeus kieltäytyä ottamasta myyntiin huutokauppaan toimitettuja artikkeleita.

3 § Huutokauppaprovisio ja pohjahinta

Järjestäjä ottaa 15 %:n provision artikkelin ulosmyyntihinnasta, loput saa myyjä. Kaikkien artikkelien pohjahinta on 2 euroa, ellei myyjä ole merkinnyt niille suurempaa pohjahintaa.

4 § Artikkelien toimitus

Kaikki huutokauppaan tarkoitetut artikkelit on tuotava myyntipaikalle hyvissä ajoin ennen huutokaupan alkua. Artikkelien vastaanottoon varatusta ajasta ilmoitetaan huutokauppakohtaisesti. Myytävien artikkelien tulee olla hyvin pakattuja, merkittyjä ja niiden tulee olla myyntikelpoisessa kunnossa.

Myyjien on kirjauduttava sisään artikkelien luovuttamisen yhteydessä. Sisään kirjautuessaan myyjä antaa nimensä, jäsenyhdistyksensä nimen, yhteystietonsa ja pankkitilinsä numeron mikäli aikoo poistua ennen tapahtuman loppua. Sisään kirjautuessa tarkistetaan myös myyjällä jäsenyys rekisteröidyssä akvaarioyhdistyksessä. Tämän jälkeen myyjä luovuttaa artikkelit tarkastettaviksi.

Huutokaupan järjestäjillä on oikeus vaatia myyjää uudelleenpakkaamaan virheellisesti pakatut artikkelit. Uudelleenpakkaustarvikkeista peritään myyjältä 1 euro per artikkeli.

5 § Artikkelien myynti ja nimeäminen

Järjestäjä päättää artikkelien myyntijärjestyksen ja myyntitavan. Myyntitapa on joko huutokauppa tai marketti.

Huutokaupassa myytävät artikkelit esitellään niiden tietojen perusteella, jotka myyjä on antanut artikkeliin kiinnittämällään myyntilapulla. Minimikorotushuuto on 1 euro. Marketissa artikkelit myydään myyjän ilmoittamaan kiinteään hintaan tai, jos hintaa ei ole ilmoitettu, 2 euron pohjahinnalla. Artikkelien on vastattava arvoltaan vähintään pohjahintaa. Huutokaupassa artikkeli myydään eniten tarjoavalle. Jos tarjouksia ei tule, artikkeli siirretään markettipöydälle, josta artikkeli voidaan myydä myyjän ilmoittamalla markettihinnalla. Mikäli myyjä ei halua artikkelejaan siirrettäväksi erilliselle markettipöydälle, asiasta on oltava mainita myytävässä artikkelissa.

Kaikkien huutokaupassa myytävien artikkelien tulee kulkea huutokaupan kautta. Omaa ohimyyntiä ei sallita huutokauppatapahtumassa, ellei siitä ole etukäteen sovittu järjestäjän kanssa. Kaikki huutokaupassa myytävät artikkelit on merkittävä asianmukaisesti täytetyillä Helsingin Akvaarioseura ry:n myyntilapuilla, joita on saatavilla yhdistyksen internetsivustolta.

Myyntilapun lisäksi myyjä voi kiinnittää artikkeliin erillisiä tarpeelliseksi katsomiaan lisätietoja. Teksti on kirjoitettava vedenpitävästi. Eläimillä ja kasveilla tulee tarpeen mukaan mainita niiden tieteellinen nimi ja tärkeimmät vaatimukset.

Huutokauppalaput kiinnitetään myytäviin artikkeleihin siten, että harmaan osan saa repäistyä helposti irti myyntitilanteessa.

6 § Artikkeleista kertyneiden varojen ja myymättä jääneiden artikkelien lunastaminen

Huudot on maksettava käteisellä paikan päällä ja artikkelit on lunastettava välittömästi. Artikkelit toimitetaan ostajalle välittömästi huudon päätyttyä.

Myyjä voi lunastaa myyntitulonsa huutokaupan päätyttyä. Myymättä jääneet tavarat palautuvat myyjälle. Artikkelit, joita ei haeta pois tilaisuuden päätyttyä, siirtyvät huutokaupan järjestäjän omistukseen.

7 § Eläinten pakkaaminen

Kuljetusastian tulee olla riittävän suuri, vedenkestävä ja tarpeeksi suurelta osalta läpinäkyvä. Kalankuljetukseen tarkoitettu vahva muovipussi on paras, mutta esim. tukevaa elintarvikemuovia olevat pussit kelpaavat myös. Ohuita muovipusseja ei tule käyttää. Kulmikkaan pussin nurkat on teipattava pyöreiksi. Pussissa tulee olla riittävästi ilmaa, sen tulee olla tiivis ja jämäkkä eikä se saa vuotaa.

Isokokoiset ja piikikkäät kalat voidaan pakata kannellisiin muoviastioihin. Mikäli kannen voi helposti avata, voidaan astian läpinäkyvyydestä joustaa. Myyntiin ei saa tuoda liian pieniä tai nuoria kalanpoikasia eikä sairaita, epämuodostuneita tai keinotekoisesti muunneltuja kaloja. Harvinaisten eläinten mukana on oltava seikkaperäinen hoito-ohje.

8 § Kasvien pakkaaminen

Kasvit tulee pakata ilman vettä tiiviiseen läpinäkyvään muovipussiin, johon voi puhaltaa ilmaa. Kasvien seassa olevista mahdollisista kotiloista ja limaskasta tulee mainita artikkelin tiedoissa.

9 § Muiden artikkelien pakkaaminen

Muut artikkelit pakataan sopivaan pakkaukseen. Tarvikkeet, kirjat, lehdet, ym. on suojattava kosteudelta. Sähkölaitteiden tulee olla koekäytettyjä, toimivia ja turvallisia. Mahdollisista vioista ja puuttuvista osista sekä tarvittaessa käyttöhistoriasta on mainittava. Artikkeli tulee pakata siten, että siihen kuuluvat irralliset osat pysyvät artikkelin mukana.